Správa nemovitostí

Na správu a údržbu nemovitostí se specializuje společnost PROCTUS REAL s.r.o.
Snahou společnosti  je řešit  problematiku  provozu a údržby nemovitostí s cílem zlepšení komfortu užívání s ohledem na ekonomiku. Správu nemovitostí nabízíme všem, kteří jsou vlastníky bytů či nebytových prostor, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům.

Správa v oblasti technicko - provozní:

V této oblasti provozní a technické zajišťujeme pro klienty veškeré činnosti, nutné k řádnému užívání bytových a nebytových jednotek a zastupujeme je ve všech smluvních vztazích. Tato oblast obsahuje například tyto činnosti:

 • vedení technické evidence nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií,
 • zajištění dodávek el. energie, plynu, tepla a TUV, SV a odvodu odpad. vod
 • zajištění provozu a údržby výtahu
 • zajištění a kontrola úklidu společných prostor
 • zajištění odvozu pevných odpadů
 • ostatní služby spojené s užíváním bytů
 • zajišťování všech pravidelných revizí a zajištění náprav z revizí
 • předkládání plánu oprav
 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
 • zajišťování oprav a údržby nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • pomoc při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení
 • zastupování na veřejnoprávních jednáních
 • pravidelná kontrola stavu nemovitostí a kontrola po všech opravách
 • zakládání společenství vlastníků

Správa v oblasti ekonomické:

V této oblasti nabízíme vedení kompletní účetní agendy  SVJ, družstva nebo samotné nemovitosti. Naším cílem je zajištění kompletních služeb s cílem snižování nákladů provozu nemovitostí.V této oblasti nabízíme například tyto činnosti:

 • evidence všech bytových a nebytových jednotek
 • evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, podle potřeb vlastníků
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů
 • vedení přehledu plateb a vymáhání pohledávek
 • vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání všem vlastníkům
  v součinnosti s vlastníkem uzavírání nájemních smluv
 • zajištění domovního řádu a pomoc při řešení stanov
 • vedení podvojného účetnictví  SVJ , družstva nebo samotné nemovitosti
 • svolávání a organizace schůzí SVJ, družstva nebo nemovitosti
  právní servis

Není naší podmínkou poskytovat uvedené služby standardně, ale po dohodě s Vámi je možné poskytovat pouze vybraný okruh služeb nebo naopak tyto služby rozšířit dle Vašeho přání.

Samozřejmostí by bylo poskytování ostatních služeb naší realitní kanceláře Vám jako stálému zákazníkovi za zvýhodněných podmínek.

Pro více informací o správě a cenách kontaktujte prosím společnost PROCTUS REAL s.r.o. tel. 608 702 400.